Calling to Yeti, 2019, AT Gallery, Poznań, solo show

Calling to Yeti, AT Gallery, Poznań, solo show, 19.11 - 29.11.2019
Mockumentary movie, graphic, photography, object (Yeti figure)

Wołając do Yeti, 2019, Galeria AT, Poznań wystawa indywidualna

Wołając do Yeti, Galeria AT, Poznań, wystawa indywidualna, 19.11 - 29.11.2019
Film mockumentalny, grafika, fotografia, obiekt (figura Yeti)