Bio

Sonia Rammer - artist, psychologist, traveler, professionally associated with the University of the Arts in Poznan. He deals with art and theory with particular emphasis on the psychological aspects of creativity. She took part in group exhibitions, (e.g. Arsenał Poznań; BWA Bielsko-Biała; Wozownia Toruń; BWA Wrocław, Artists House Jerusalem, Israel; Studio 18 Gallery New York, USA), individual (e.g. BWA Gorzów Wielkopolski; Water Tower Konin; BWA Arsenał Poznań; ART Station Stary Browar Poznań, Galeria Student Ostrawa, Czech Republic; Baer Art Center, Hofsos, Iceland; Marpha Foundation, Marpha, Nepal; BWA Bydgoszcz) and conferences. Author and co-author of texts dealing with the phenomenon of creativity from a psychoanalytical perspective. In 2019, she obtained the post DOC title in the field of Fine Arts in the artistic discipline of Fine Arts.

The artist focuses on human beeing, his/her existence, emotions, fragility and memory. She is interested in the ambivalent role that an individual plays in the world, being at the same time a part of nature and an element that comes into constant conflict with nature. He takes up problems related to the inevitable finiteness of existence, and by creating he tries to recall, sometimes resurrect and save what has already been lost or will be in a moment. Traveling is an important inspiration for her, and she understands the process of movement not only literally.

--

Sonia Rammer – artystka, psycholożka, podróżniczka, zawodowo związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się sztuką oraz teorią ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Brała udział w wystawach zbiorowych, (m.in. Arsenał Poznań; BWA Bielsko-Biała; Wozownia Toruń; BWA Wrocław; Artists House Jerozolima, Izrael; Studio 18 Gallery Nowy Jork, USA), indywidualnych (np. BWA Gorzów Wielkopolski, Wieża Ciśnień Konin, BWA Arsenał Poznań, MBWA Leszno, ART Station Stary Browar Poznań, Galeria Student Ostrawa, Czechy; Baer Art Center, Hofsos, Islandia, Marpha Foundation, Marpha, Nepal) oraz konferencjach. Autorka i współautorka tekstów traktujących o fenomenie twórczości z perspektywy psychoanalitycznej. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne.

W centrum zainteresowania artystki znajduje się człowiek, jego egzystencja, emocje, kruchość, pamięć. Interesuje ją ambiwalentna rola jaką pełni jednostka w świecie, będąc jednocześnie częścią natury jak i elementem wchodzącym z naturą w nieustający konflikt. Podejmuje problemy związane z nieuchronną skończonością egzystencji, a poprzez tworzenie usiłuje przywołać, czasem wskrzesić, ocalić to, co już zostało utracone lub za chwilę będzie. Ważną inspirację stanowi dla niej podróżowanie, przy czym proces przemieszczania się pojmuje nie tylko w dosłowny sposób.