Places Which Do Not Exist, 2010

Collages (18x24 cm, paper, tracing paper, threads, printing, acrylic paint); animation 30' loop

(…) A sense of an irreparable loss is inseparable from the multimedia project Places Which Do Not Exist. As Sonia Rammer observes, The very title indicates the intention to touch something which does not exist for one reason or another, or perhaps exists solely in my memory? The memory map is a touching projection of locations from pre-war Poland with Synagogues. 994 names are placed on a black background, stellar constellations of sorts, slowly fading away and recreating the process of a history burning out. Sonia Rammer converts it into a luminous ornament, graph, pattern, or visual code which encapsulate a silent past. The sense of the work, composed also of a few drawings featuring extant synagogue plans, is revealed in the motto taken from William Faulkner: The past is never dead. It is not even past.
Dr Hab. Agata Michowska, prof. US (fragment of a Phd review).

Miejsca, których nie ma, 2010

Kolaże (18x24 cm, papier, kalka, nici, druk, farba akrylowa), animacja 30 min pętla

(…) Poczucie bezpowrotnej straty towarzyszy multimedialnemu projektowi Miejsca, których nie ma. Już sam tytuł – pisze Sonia Rammer – wskazuje na chęć dotknięcia czegoś, co z jakiegoś powodu nie istnieje, a może istnieje tylko w mojej pamięci? Tą mapą pamięci staje się poruszająca projekcja miejsc z przedwojennej Polski, w których istniały synagogi. 994 nazwy rozmieszczone na czarnym tle, niczym konstelacje gwiezdne, powoli gasną, odtwarzając proces wypalania się pewnej historii. Sonia Rammer zamienia ją w świetlisty ornament, wykres, wzór, kod wizualny, w którym ukryta jest milcząca przeszłość. Sens pracy, na którą składa się również kilka rysunków z zachowanymi planami świątyń odsłania motto zaczerpnięte z Williama Faulknera: Przeszłość nie jest martwa. Właściwie jeszcze nie jest przeszłością. Dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk prof. US (fragment recenzji).