Places Which Do Not Exist, 2010

Animation frames, 30' loop

Miejsca, których nie ma, 2010

Klatki animacji, 30 min pętla