Photos from the artist's family collection, Marpha area, Nepal, 2019

A collection of photographs, 10x15 cm - 21x29 cm (selection), 2019.

Kolekcja zdjęć ze zbiorów rodziny artystki, okolica Marph'y, Nepal, 2019

Kolekcja fotografii, format 10x15 cm – 21x29 cm (wybór), 2019.