Patchwork, 2018

The Patchwork project consists of large-format paintings, objects and small painting objects. The starting point was a reflection on forced movement in a refugee situation. Waves of foreigners poured into the Greek islands in shells in search of a better and dignified life. The media was filled with images of refugee-filled liferafts moored to the shores of a beach where women in bikinis strolled leisurely. Europe's powerlessness and feigned indifference was felt more and more. How can art be told about the human crisis?
The summary of the project was an individual exhibition at the Wozownia Gallery in Toruń in 2018. More in the curatorial text by Marta Smolińska / see catalogue.

Exhibition Catalogue / Curatorial text by Marta Smolińska

Projekt Patchwork składa się z wielkoformatowych obrazów, obiektów oraz niewielkich obiektów malarskich. Punktem wyjścia stała się refleksja dotycząca przymusowego przemieszczania się w sytuacji uchodźczej. Do wysp greckich, w kutrach – łupinach, napływały fale obcokrajowców w poszukiwaniu lepszego i godnego życia. Media wypełniały obrazy tratw ratunkowych wypełnionych uchodźcami, które cumowały do brzegów plaży, na której spokojnie przechadzały się kobiety w bikini. Bezsilność i udawana nieobojętność Europy były coraz bardziej odczuwalne. W jaki sposó opowiedzieć sztuką o ludzkim kryzysie?
Podsumowaniem projketu była wystawa indywidualna w Galerii Wozownia w Toruniu w 2018 r. Więcej o projekcie w tekście kuratorskim Marty Smolińskiej.

Katalog Wystawy / Tekst kuratorski Marty Smolińskiej

Project contents

Paintings
Patchwork / Solo Show / Wozownia Gallery / Toruń / 2018