Yeti lesson – Marpha Foundation, March 2019

performance – Sonia Rammer
documentation – Ellie Marpha Foundation

The assumption of the residency at the Marpha Foundation was also participation in the life of the foundation and supporting artistic education. Because my main project was related to Yeti, we decided to come up with play looking for Yeti for kids. I was surprised, it turned out that children from Marpha (Dhaulagiri district) do not know the legend of Yeti. In order to carry out the planned play, a fairy tale about Yeti was told to the kids.

Lekcja o Yeti – Marpha Foundation, March 2019

performans – Sonia Rammer
dokumentacja – Ellie Marpha Foundation

Założeniem pobytu na rezydencji w Marpha Foundation było również uczestniczenie w życiu fundacji oraz wspieranie edukacji artystycznej. Ponieważ mój główny projekt był związany z Yeti, postanowiliśmy wymyślić dla dzieci zabawę w szukanie Yeti. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że dzieci z Marphy (okręg Dhaulagiri), nie znają legendy o Yeti. Aby przeprowadzić zaplanowaną zabawę opowiedziano maluchom bajkę o Yeti.