Drawings

Drawings, 50 works, 14x21 cm / excerpt

Rysunki

Rysunki, 50 prac, 14x21 cm / wybór