100047

Książka artystyczna (10x15 cm), tekst, grafika (50x50 cm) zatytułowana:
Widok fragmentu głównego pasa planetoid, teleskop Schmidta

Granica między porządkiem fikcji i rzeczywistości jest nieostra i bywa umowna. Jeśli w każdej wymyślonej historii istnieje ziarnko prawdy to być może w każdej prawdziwej historii odnaleźć można ziarnko fikcji. Opowieści dotyczące zdarzeń, miejsc i ludzi bywają utkane z przekazów popartych rzetelną wiedzą, a równolegle oparte są na spekulacjach. Biografie sławnych ludzi - ludzi legend - pełne są interpretacji dalekich od faktów. Czy można mieć pretensje do ludzkiego umysłu, o fabrykowanie zdarzeń?
W pracy 100047 istotne było dla mnie uchwycenie niejasnej granicy pomiędzy tym co prawdziwe i wymyślone oraz przemieszanie obu porządków. Punktem wyjścia jest postać znamienitego Leszczynianina - Leo Baecka (1873-1956) - którego życie, choć wypełnione doniosłymi czynami, niekoniecznie musi być znane mieszkańcom miasta. Posługując się kilkoma faktami stworzyłam wizualną opowieść oraz krótką formę narracyjną, mając nadzieję, że widz konfrontując się z realizacją zostanie wytrącony z pewności co jest fikcją a co rzeczywistością. Istotne jest dla mnie to, że materiały będące podstawą ostatecznego przekazu wizualnego zostały zebrane w domu i okolicy domu, w którym urodził się Baeck1. Poddane obróbce utworzyły mniej lub bardziej przekonujący przekaz.
Praca prezentowana między innymi na wystawie zbiorowej 20. Prezentacjach Ziarnko Prawdy, MBWA Leszno, 2018

100047 - Tekst (PDF)

100047-1

Książka artystyczna (10x15 cm), obiekty w szalkach Petriego (średnica 6 cm)

Praca jest kontynuacją koncepcji zawartej w realizacji 100047. Powstała druga książka artystyczna z rysunkami fikcyjnych odcisków planetoid znalezionych np. w okolicy Poznania oraz zbiór fikcyjnych fragmentów/próbek planetoid, które zostały umieszczone w laboratoryjnych, szklanych szalkach.
Praca prezentowana między innymi na wystawie zbiorowej Archeologia. Historie (nie)rzeczywiste, Curators Lab, Poznań, 2019

1 Grafika powstała przez ściągnięcie frottage z elewacji domu Baecka, a następnie wydrukowanie frottage w negatywie. Książeczka w wielu miejscach zawiera rysunkowe lub wykonane tuszem odciski negatywowych gipsowych odcisków ściągniętych z elewacji domu.